Naše klinika byla založena v roce 2011 a od té doby proběhlo bezmála 20 klinických hodnocení v různých indikacích. Kromě stálých lékařů si ke spolupráci zveme lékaře různých odborností, aby byla zajištěna kvalifikovanost pro léčbu konkrétních onemocnění, a samozřejmostí jsou kvalifikované zdravotní sestry se zkušenostmi ve státní i soukromé sféře.

V současné době už téměř všechny studie zkoumají moderní biologické preparáty, náš personál je tedy odborně vyškolen pro práci s těmito přípravky.

Naše pacienty čeká kromě odborné péče nadstandardní přístup personálu, který má oproti ambulancím na pohovor s pacientem mnohem více času. Tento fakt se ukazuje jako velmi významný pro dobrý průběh léčby a vzájemnou důvěru mezi pacientem a lékařem. Benefitem je doprava pacientů na vyšetření zdarma. Snažíme se vytvářet přátelské prostředí, ve kterém se pacienti budou cítit bezpečně.