Dna je bolestivé onemocnění kloubů, které do značné míry souvisí s životním stylem. 

Příčinou vzniku dny je vysoká koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). Kyselina močová při vysokých koncentracích začne vytvářet krystalky a ty se začnou usazovat v kloubech. Kloub je těmito krystalky drážděný a přivolané buňky imunitního systému začnou v daném kloubu vytvářet zánět. Kloub oteče, je zarudlý a bolestivý. Velmi často bývá jako první (a i jako jediný) postižen palec na noze. Této klasické formě dny se říká podagra. Prudká bolest přichází v záchvatech, které jsou střídány obdobími klidu. Po delší době mohou z usazenin kolem kloubů vznikat výrůstky, tzv. dnavé tofy, které postižený kloub deformují.Léčba: 

• Dieta s omezením masa, vnitřností, luštěnin a alkoholu.

• Nesteroidní protizánětlivé látky. 

• Allopurinol (např. Apo-Allopurinol, Milurit, Purinol) .

• Febuxostat (Adenuric) – allopurinol i febuxostat snižují tvorbu kyseliny močové v těle.

• Kolchicin.

Aktuálně je možné se na naší klinice zúčastnit léčby pomocí nového léku, který se užívá v kombinaci s allopurinolem nebo febuxostatem. Tento lék podporuje vylučování kyseliny močové močí a tím přispívá k celkovému snížení její hladiny v těle.

Pro zařazení do této léčby je nutné splňovat několik základních kritérií, a to:

• Věk 18-85 let.

• Diagnóza dny.

• Již zavedená léčba allopurinolem (min. 200 mg/den) nebo febuxostatem (min. 80 mg/den).

• Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nad normu i přes zavedenou léčbu.

• Snížená funkce ledvin.